Samenwerken met iWork

Tips / 26 jan.

We weten dat leerlingen door samen te werken veel vaardigheden kunnen ontwikkelen. Verscheidene studies tonen aan dat leerlingen doeltreffender zijn wanneer ze in groepsverband op een collaboratieve of coöperatieve manier werken.

Lang voor COVID-19 bestonden er al oplossingen om samen te werken op iPad en Mac. Met de iWork-suite, bestaande uit de programma’s Pages, Numbers en Keynote, is het mogelijk om met meerdere mensen tegelijk aan hetzelfde document te werken, of je nu in een klaslokaal zit of in een omgeving voor afstandsonderwijs. 

Iedereen die een document gedeeld krijgt, kan het raadplegen en/of wijzigen zonder elke nieuwe versie per e-mail te moeten opvragen. Ook wijzigingen door anderen kan je live volgen. 

Als leerkracht kan je zo real time opmerkingen maken terwijl de leerlingen aan het werk zijn. Je kan het document bewerken, de tekengereedschappen gebruiken om aantekeningen te maken, en zelfs audio-commentaar achterlaten.

Samenwerken met iWork

Pedagogische situaties

We kunnen ons duizenden activiteiten voorstellen die gebaseerd zijn op samenwerking. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • Je hebt net foto’s genomen van een tentoonstelling met je leerlingen. In Pages wil je dat ze per twee een verhaal maken bij een foto die tijdens je bezoek is genomen. Je wil het schrijven van dit verhaal volgen en commentaar invoegen om persoonlijke feedback te geven.
  • In het kader van een mobiliteitsproject wil je een reeks gegevens verzamelen over de verplaatsingen van leerlingen van en naar school. De leerlingen bereiden tabellen voor in Numbers waarin ze de gegevens plaatsen over gebruikte vervoermiddelen, de afgelegde afstanden, de reistijden, enz. Zodra alle data is verzameld, kunnen de leerlingen deze analyseren en alternatieven voorstellen om de mobiliteit te verbeteren.
  • Je wil dat je leerlingen de omzettingen die tijdens chemische reacties plaatsvinden, kunnen visualiseren. Je modelleert en animeert een eerste reactie als voorbeeld in Keynote. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een model maken van en reactie naar keuze. De leerlingen zullen hun werk kunnen vergelijken en – zo nodig – de anderen correcties voorstellen. Op deze manier verkrijg je een verzameling animaties die chemische reacties voorstellen en die direct beschikbaar zijn voor de hele klas.

Leerlingen of collega’s uitnodigen om samen te werken

Verbind je toestel met iCloud en activeer iCloud Drive voor Pages, Numbers en Keynote. Je kan een document op verschillende manieren delen, vanuit het geopende document of in de Document Manager.

 Wanneer het document geopend is, klik je op de knop “Werk samen” in de werkbalk.

 Tik in documentbeheer op Bladeren, Selecteren en vervolgens op het document dat je wil delen. Tik op de knop Delen en vervolgens op de optie Toevoegen.

Op iPad

Samenwerken met iWork
Samenwerken met iWork
Samenwerken met iWork

Op Mac

pages_delen
pages_delen2

Opties voor delen

Wanneer je een document deelt, kan je kiezen of je enkel lees- of ook schrijfrechten wil verlenen. Standaard kunnen mensen die worden uitgenodigd het document raadplegen én bewerken.

Kies vervolgens hoe je het document wil delen: per e-mail, via Berichten, via Airdrop of door de link naar het document te delen.

De opties voor het delen kunnen in de loop van de tijd worden gewijzigd. Je kan bijvoorbeeld de status wijzigen van “Bewerken” in “Alleen lezen” om verdere wijziging van het document te voorkomen, terwijl het toch toegankelijk blijft.

Offline

Ook wanneer je geen internetverbinding hebt, is het perfect mogelijk om een gedeeld document te bewerken. Aanpassingen worden minstens 30 dagen op je toestel bewaard en de synchronisatie vindt onmiddellijk plaats wanneer het toestel terug online is. Zorg er wel voor dat wijzigingen in het document niet in strijd zijn met andere aanpassingen.

Zien wie er aan het document werkt

Om elkaar perfect te kunnen opvolgen, kunnen leerlingen en leraren weten wie wijzigingen in het document heeft aangebracht. Zij kunnen in real time zien wie het document wijzigt en waar het wordt gewijzigd.

Om te zien wie er aan het document meewerkt, tik of klik je op de knop ‘Samenwerking’ . Als er een stip wordt weergegeven naast een naam in de lijst, heeft die persoon het document geopend. Tik of klik op de stip om te zien wat ze aan het wijzigen zijn.

Technische vereisten

Om toegang te krijgen tot gedeelde documenten, heeft elke gebruiker (student of docent) een eigen Apple ID nodig. Dit kan een persoonlijke Apple ID zijn (deze moet door de student worden aangemaakt) of een beheerde ID (deze wordt aangemaakt door de IT-afdeling van je school). Veel scholen kiezen voor beheerde Apple ID’s. Deze hebben verschillende voordelen: ze geven toegang tot een iCloud-opslagvolume van 200 GB, wachtwoorden kunnen gemakkelijk worden gereset als ze worden vergeten, ouders hoeven geen factureringsgegevens op te geven omdat aankopen niet worden ondersteund, …

Om samen te werken op je iPad of Mac, moeten je apparaten ten minste iPadOS of MacOS Mojave of hoger hebben. Installeer Pages, Numbers of Keynote in versie 10.0 of hoger.

Om online samen te werken aan gedeelde documenten, ga je naar iCloud.com, dat toegankelijk is vanaf een Mac met Safari (9.1.3 of hoger) of Chrome, of op je pc met Chrome of Edge.

Een Pages-, Keynote- of Numbers-document kan door maximaal 100 mensen tegelijk worden gebruikt. De grootte van de gedeelde bestanden mag niet groter zijn dan 2 GB.

contacteer een onderwijs expert