Econocom EduScan

EduScan: meten is weten

Als innoverende school is het belangrijk om prioriteiten te stellen, doelen te bepalen en te meten waar vooruitgang wordt geboekt. Zo blijft groeien mogelijk. Met behulp van de EduScan willen we scholen hierbij ondersteunen.

Wat is de Eduscan?

Begin je als school net met digitalisering en weet je niet goed waar te beginnen? Hebben jullie wel al stappen gezet, maar wil je kijken wat de verdere groeimogelijkheden zijn? De EduScan is een vragenlijst die toetst hoe ver je school staat op het vlak van digitalisering, waar je naartoe wil en wat de stappen zijn om hier te geraken.  Zowel de directeur, de ICT coördinator als het lerarenteam zullen onafhankelijk van elkaar en anoniem bevraagd worden.

Waarover gaat de EduScan precies?

Wij zien 7 sprongen die een school doorloopt in een traject naar digitalisering. De EduScan is in feite de 7de sprong, maar wordt idealiter ingezet als een beginmeting en als een (tussen)evaluatie.

Visie

In dit deel screenen we de aanwezige visie van de school. In hoeverre worden leerkrachten betrokken bij de visie op pedagogische ICT? Is de visie überhaupt gekend en in hoeverre kan iedereen zich vinden in deze visie?

Leren en lesgeven

Wordt ICT eerder gebruikt om de creativiteit te bevorderen of om te differentiëren? Welke digitale tools worden gebruikt? Wordt er anders les gegeven door het gebruik van technologie? Wil je dat leerkrachten beroep kunnen doen op een set aan digitale skills?

Technische capaciteiten

Is het netwerk sterk genoeg om alle lessen vlot te doen verlopen? Is er nood aan beheer van je toestellen? Of zou je ICT-coördinator extra ondersteuning kunnen gebruiken?

Pedagogische capaciteiten

Hoe worden de skills om ICT te betrekken binnen de school ingeschat? Zijn er handleidingen, lesfiches, etc. ter beschikking om ICT te integreren in je lessen? Heb je nood aan digitale leerlijnen?

Team

Is er binnen je school een team aanwezig dat zich inzet rond hoe ICT een effectief leermiddel kan zijn?

Betrokken gemeenschap

Hoe betrek je ouders, het schoolbestuur, de gemeente bij het innoveren van je school? Hoe kunnen zij helpen of inspireren?

EduScan

What’s next?

Na het invullen maken wij een uitgebreide analyse van de antwoorden. We bezorgen jullie de resultaten in een overzichtelijk rapport en komen dit toelichten in een persoonlijk gesprek. Met deze gegevens kan je school heel concreet aan de slag.

De resultaten maken duidelijk waar jullie school naartoe wil en waar de grootste werkpunten liggen om dit doel te behalen. Ook bij deze volgende stappen kan Econocom zorgen voor de nodige begeleiding en acties.

Wil je meer info over de EduScan?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren je zo snel mogelijk.

contacteer een onderwijs expert