Digitale School?

Digitaal is het nieuwe normaal. Onze kinderen groeien op in een wereld vol computers, tablets en smartphones. Als we ze goed op weg willen helpen, moet ook de school mee. Dat is niet altijd gemakkelijk en het proces naar digitalisering roept heel wat vragen op. Wat is de visie van jouw school op de “digitale school”?

Zijn je leerkrachten er klaar voor? Welke leermiddelen wil je aanbieden? Is het bestaande wifi-netwerk wel geschikt om mobiele devices in te zetten op je school? En wat met het financiële kostenplaatje? Econocom begeleidt je school doorheen het ganse traject en helpt je in 7 sprongen naar een Digitale School.

visie op onderwijs

Een heldere visie

Een duidelijke visie is de basis van leren, lesgeven en een inspirerende leeromgeving en maakt duidelijk waar je naartoe wil. Een goed onderbouwde visie zorgt ervoor dat alle partijen op dezelfde golflengte zitten.

Een visie is voor elke school anders. Waar de ene school meer inzet op unieke leerervaring wil een andere school misschien net inzetten om zijn leerlingen klaar te stomen voor een veranderende wereld.

Technologie als meerwaarde

Wat je visie ook is, technologie kan helpen om ze te ondersteunen en mogelijk te maken. Wil je bijvoorbeeld gaan voor een school waar elke leerling een eigen iPad heeft en adaptief en gepersonaliseerd leren het uitgangspunt zijn? Of wil je eerder een omgeving van blended learning waar klassiekere schoolmethodes worden gebruikt naast ICT? In beide gevallen kan technologie een grote meerwaarde zijn.

Implementatiemodellen

Op basis van je visie kan je beslissen hoe je technologie gaat integreren in je school. Devices implementeren op school kan op verschillende manieren. Econocom onderscheidt hierin 4 modellen.
Ontdek ze in onze gratis sheet met alle aandachtspunten voor elk model.

Download implementatiemodellen

verschillende kleuren

Schoolcultuur

Elke school heeft zijn eigenheid en de schoolcultuur heeft een invloed op elk aspect van de school. Daarom is het belangrijk om je eigen schoolcultuur te begrijpen zodat je in de mogelijkheid bent om te anticiperen op wat verandering met zich mee kan brengen.

Digitaal aan de slag

Team

Pedagogische en technische collega’s, administratief personeel, leerkrachten, ouders, studenten,… : iedereen moet betrokken worden bij de uitvoering van het digitale project om het succes ervan te garanderen.

Een kernteam is nodig om een duidelijke visie en plan uit te tekenen, te implementeren en het voltallige team betrokken te houden. Dit team creëert dynamiek, moedigt uitwisseling van ervaringen aan en vormt de stevige basis voor het project.

Digitaal aan de slag

Pedagogische en technische capaciteiten

Ook hier is het weer belangrijk de huidige situatie te analyseren en te kijken waar er groeipotentieel zit. Op technisch vlak wil je als team kunnen rekenen op een feilloze netwerk- en beheersinfrastructuur. Op pedagogisch vlak is het van het grootste belang dat je team zich klaar voelt om een nieuwe weg in te slaan of om nog meer te innoveren. Econocom begeleidt je school op beide vlakken om zo mee te  zorgen voor een perfecte omkadering.

Ontdek onze oplossingen

team leerkrachten

Betrokken gemeenschap

Een betrokken en ondersteunende gemeenschap (ouders, schoolbestuur, gemeente, …) helpen je school te innoveren. Ze inspireert waar nodig en helpt de ingeslagen weg naar digitalisering vast te houden en uit te breiden.

spaarpot

Het financiële plaatje

Je zit als school met een beperkt budget? We bekijken graag met jou het financiële plaatje. Zo kunnen we een haalbare oplossing bieden voor de aankoop van je toestellen.

Lees meer

evaluatie

Meten is weten

Als innoverende school is het belangrijk om prioriteiten te stellen, doelen te bepalen en te meten waar vooruitgang wordt geboekt. Zo blijft groeien mogelijk. Met onze EduScan kunnen we nagaan waar jouw school momenteel staat en wat er nodig is om te bereiken wat je voor ogen hebt.

Ontdek EduScan

Aan de slag!

Leren, lesgeven en een dynamische leeromgeving zijn de 3 pijlers die centraal staan in een innovatieve school. Ze vormen het hart van onderwijs. Deze pijlers kunnen we verbinden met de 7 sprongen. Je school kan hiermee aan de slag door telkens stil te staan bij een aantal vragen. Ontdek ze in onze gratis whitepaper over de 7 sprongen naar een digitale school.

contacteer een onderwijs expert