Digisprong: waar wil je landen?

Events / 05 jan.

De Vlaamse Minister van onderwijs wil met de Digisprong een inhaalbeweging maken op vlak van digitalisering van leren en lesgeven in het leerplichtonderwijs. Ook in Wallonië denkt men aan een initiatief dat de digitalisering van het onderwijs kan versnellen en versterken.

Hoe gebruik je die tijdelijke ondersteuning wijs, om een duurzaam effect te hebben op de kern van wat een school doet: leren?
Digisprong logo

Laptops of tablets of…

Denk nog even niet aan shoppen bij de bestverkopende PC-handelaar. Denk nog niet in termen van laptop, processor, SSD…

Start met de visie van je school op leren en welke rol digitale toepassingen daarin kunnen hebben. Laat je informeren door onderzoek, wees ambitieus in je toekomstbeeld en match dit aan de bestaande identiteit en cultuur van je school. Formuleer deze realistische visie zo helder mogelijk. Dit proces doe je het best met een doorsnee van je team: directie, ICT-coördinatie, digi-believers, maar ook enkele sceptici van je team. Zo kom je tot een gedragen visie voor de hele school.

visie-planning

Maak een concreet plan

In een kernteam bepaal je de focus,  de tussenstappen en de concrete doelen die je wil behalen.  Werk aan een plan dat deze visie concreet maakt binnen een vastgelegd tijdsbestek.

Welke items kunnen in zo’n plan:

  • Maak een overzicht van welke digitale apps succesvol zijn in leren en lesgeven in de school, of in andere scholen? Wie van de leerkrachten is ‘expert’ in een bepaalde tool?
  • Welke nascholingen moet je organiseren om iedereen van het team digitaal competent te maken met de tools die de school heeft gekozen.
  • Onderzoek welk type hardware het best bij de dagelijkse didactiek en pedagogische visie van de school aansluit. Is een zwaardere laptop nodig als je je leerlingen nog veel wil laten schrijven en aantekeningen maken? Is een iPad met pencil en/of toetsenbord een flexibelere oplossing?
  • Aankoop en financiën: spreek met leveranciers af wat hun aanbod inhoudt: enkel toestellen en garantie of ook opleidingen door leerkracht-experts?

Meet, onderzoek, start een pilot op en meet opnieuw

De eduscan van Econocom meet het beginpunt van verschillende aspecten: waar staat je school op vlak van visie, technische en pedagogische capaciteit, draagvlak ivm digitaal leren…

Start je een pilot op in bepaalde klassen met specifieke toepassingen, welke vragen wil je dan beantwoord hebben? Bevraag doelgericht achteraf deze doelen.

Vooraleer de eerste groep leerkrachten en leerlingen met hun toestel aan de slag gaan in (en buiten- de klas moet je dus als team nadenken waarom je wil digitaliseren, hoe je dat wil doen en welke elementen dan belangrijk zijn om dat plan degelijk uit te rollen.

Gratis Webinar

Hoe begin je als school aan een degelijke transitie naar leren en lesgeven met digitale middelen? Tijdens ons gratis webinar op 4 februari 2021 geeft Bart Boelen een oriëntatie in de stappen die je best onderneemt als schoolteam van aankoop tot professionalisering.

Meer info en inschrijven

contacteer een onderwijs expert