Persbericht – Onderzoek 1 jaar Digisprong: positieve invloed op schoolresultaten, maar nood aan pedagogische ondersteuning

Nieuws / 27 okt.

Ter gelegenheid van zijn onderwijsconferentie Digital School Today heeft Econocom vandaag de resultaten gepresenteerd van zijn Eduscan. Dat onderzoek peilde bij ongeveer vijfhonderd personen uit het onderwijsveld naar hun bevindingen over digitalisering en digitaal onderwijs in hun school, één jaar na de Digisprong. De digitale inhaalbeweging in het Vlaamse onderwijs heeft een positieve (72%) tot zeer positieve (8%) invloed op schoolresultaten. Digisprong is ook een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, waar onder meer analytisch en probleemoplossend denken gevraagd wordt. Bijna alle deelnemende leerkrachten (90%) willen voortaan een halve dag tot meerdere dagen per jaar nascholing in pedagogisch gebruik van ICT in de klas.

“Indien juist ingezet, bevordert ICT individuele creativiteit en samenwerking tussen leerlingen en maakt het onder meer inclusief lesgeven en digitale evaluatie mogelijk. Uit de Eduscan blijkt heel duidelijk dat schooldirecteurs en leerkrachten het schoolboek niet simpelweg naar de computer willen verplaatsen. Tegelijk erkennen ze dat ze pedagogische ondersteuning nodig hebben om ICT te gebruiken in de klas: tot vorige maand had 78% van de respondenten die bij- of nascholing nog niet gekregen. Als Vlaanderen de recent vrijgemaakte nascholingsmiddelen voor lesgeven met ICT verduurzaamt, zal digitaal onderwijs in onze scholen alle slaagkansen krijgen,” aldus Ciska Schrooten, afdelingshoofd Education bij Econocom.

Begin dit schooljaar heeft het kenniscentrum Digisprong een overheidsopdracht uitgeschreven om ICT en digitaal onderwijs via bootcamps te professionaliseren. Eerder maakte de overheid in het kader van de Digisprong al 120 euro vrij per onderwijsprofessional voor ICT-nascholing tussen 1 juni 2022 en 31 juli 2026.

Zonder theorie geen praktijk

De eerste stap in een digitaal onderwijsplan, is de hoofdrolspelers meekrijgen. Bijna alle onderwijsinstellingen en scholengroepen die de Eduscan invulden, hebben een visie ‘leren met ICT’ ontwikkeld.

Die visie is niet altijd goed gekend bij directie en lerarenkorps: iets minder dan de helft (44%) van de directeurs heeft kennis van de aanpak digitaal onderwijs in hun school. Iets minder dan de helft (49%) heeft een basiskennis ‘leren met ICT’. Bij leerkrachten heeft een kleine minderheid van twaalf procent een goed begrip van het ‘leren met ICT’, 62% kent de basis. Iets meer dan een kwart (26%) kent de visie van de school inzake digitaal onderwijs nog niet. De helft van de directeurs en een kwart van de leerkrachten geven dan ook aan actiever betrokken te willen zijn bij het digitale beleid van hun school of scholengroep.

Directies ambitieus in gebruik van ICT, leerkrachten voorzichtiger

In de praktijk gebruikt iets minder dan de helft van leerkrachten (45%) elke week laptops of tablets in de klas, waarvan elf procent elke dag. Achttien procent gebruikt de beschikbare middelen niet. Volgens de deelnemende directieleden maakt 70% van de leerkrachten elke week gebruik van ICT, met twee procent van het lerarenkorps dat nog niet digitaal lesgeeft.

Ook in de ontwikkeling van digitale lessen geeft de Eduscan een verschil tussen directies en lerarenkorps. Voor directies maakt 74% van hun leerkrachten al digitale content op maat van hun leerlingen, volgens leerkrachten is dat iets minder dan de helft: 46%.

Enkele andere verschillen rond het gebruik van ICT tussen respectievelijk leerkrachten (praktijk) en hun directies (visie): feedback geven en evalueren (24% vs. 33%), vakoverschrijdend werken (34% vs. 41%), problemen oplossen (45% vs. 50%), creativiteit bevorderen (58% vs. 69%), samenwerken (47% vs. 76%), differentiëren (62% vs. 89%) en ondersteunen van leerlingen met extra noden (51% vs. 91%).

Bijna alle leerkrachten willen leren digitaal lesgeven

In de toekomst willen beiden digitaal onderwijs sterk uitbreiden. Bijna de helft van de leerkrachten (48%) wil elke week met ICT lesgeven, een kwart elke dag. Nog eens een kwart van de leerkrachten (23%) wil verschillende keren per maand de laptops en tablets gebruiken. Directies willen elke dag (56%) digitaal onderwijs in hun school, of op zijn minst elke week (40%).
Om ICT in de klas te leren gebruiken, willen leerkrachten hetzij een halve dag (25%), een dag (35%) of meerdere dagen (30%) per jaar zelf op cursus.

Download het volledige rapport van de EduScan

Bekijk je graag de resultaten van de EduScan in overzichtelijke grafieken ? Download hier het volledige rapport.

Download

contacteer een onderwijs expert