Econocom – Technologiepartner voor het onderwijs - Authorised Education Specialist

Raamovereenkomst DOKO

Econocom en DOKO sloten een nieuwe raamovereenkomst voor alle leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Zo bieden we iPads, laptops en Chromebooks aan zeer voordelige condities!

Meer info

Digisprong Hinkelpad

Klaar voor de Digisprong?

De Vlaamse Minister van onderwijs wil met de Digisprong een inhaalbeweging maken op vlak van digitalisering van leren en lesgeven in het leerplichtonderwijs. Geweldig nieuws!

Maar… hoe begin je hieraan? Econocom helpt je school op weg, zodat je technologie succesvol kan implementeren.

Spring met Econocom

Econocom – Technologiepartner voor het onderwijs - Authorised Education Specialist

Digitaliseer je school

De missie van Econocom is bijdragen aan onderwijsvernieuwing dankzij het duurzaam inzetten van technologie. In de klas brengen we dit dagelijks in de praktijk door leerkrachten te ondersteunen bij het inzetten van digitale tools.

Onze oplossingen voor onderwijs

Oplossingen voor iedereen

Naargelang je rol op school heb je andere vragen en noden met betrekking tot digitalisering.
Een succesvol innovatietraject houdt rekening met al deze profielen. Zo wordt het project gedragen door de ganse school.

Meer weten

QR code scannen op iPad in de klas

GO! Het Laerhof

“We kunnen heel veel doelen bereiken die we anders in hokjes zouden moeten steken”

Het Laerhof is een prachtig voorbeeld van een innovatieve school. Zowel leerkrachten, leerlingen als ICT-coördinator ondervinden enorm veel voordelen van het lesgeven met iPads en digitale educatieve tools.  Vakoverschrijdend werken, differentiëren, verbeteren: het werd allemaal een pak gemakkelijker.

Econocom – Technologiepartner voor het onderwijs - Authorised Education Specialist

Digitalisering van A tot Z

Omdat de implementatie van een digitaal schoolproject specifiek is voor elke school, ondersteunt Econocom je in alle aspecten van het project. We bouwen samen een aanbod op maat, aangepast aan de behoeften van de school, ouders, leerkrachten en leerlingen.

Ons engagement?

Jullie ondersteunen en begeleiden bij het vinden van eenvoudige en innovatieve oplossingen, waarbij we steeds focussen op het pedagogische luik.

Innovatieve leermiddelen

Al 40 jaar lang voorziet Apple studenten en docenten van producten en hulpmiddelen die even krachtig als innovatief zijn. Niet alleen hardware, maar ook tools, inspiratie en lesprogramma’s. Hiermee stimuleren leerkrachten het creatieve talent van leerlingen.

Microsoft Surface: meer dan een device

Econocom – Technologiepartner voor het onderwijs - Authorised Education Specialist

Al sinds de eerste Surface in 2013 ligt de nadruk op de veelzijdigheid en de prestaties van de devices. In combinatie met de welbekende software van Microsoft en de vele verschillende mogelijkheden en programma’s voor educatie, vormt dit een logische partner voor je school. 

Microsoft in de klas

Econocom: Technologiepartner voor het onderwijs

In het Education team van Econocom werken mensen die uit het onderwijs komen. Zij begrijpen dus als geen ander waar je tegenaan loopt bij het digitaliseren van jouw school. Econocom is erkend Apple Authorized Education Specialist en Microsoft Surface Education Reseller. 

AAES’ers zijn onafhankelijke dienstverleners die door Apple werden geselecteerd op basis van hun expertise in het uitrollen van oplossingen voor het onderwijs. Met een grondige kennis van Apple-producten en inzicht in de uitdagingen die leerkrachten en studenten elke dag ervaren, kan Econocom je helpen bij de transformatie van lesgeven en leren.

SER’s zijn speciaal door Microsoft geselecteerde partners die onderwijsinstellingen kunnen ondersteunen bij hun technologische vraagstukken. 

Meer weten

Econocom – Technologiepartner voor het onderwijs - Authorised Education Specialist
Econocom – Technologiepartner voor het onderwijs - Authorised Education Specialist
Contacteer ons nu voor meer info