apple_teacher

Infrastructuur

Het succes van een school die wil digitaliseren staat of valt bij de kwaliteit van de wifi-infrastructuur. We merken echter dat bij veel scholen het netwerk niet klaar is voor draadloos onderwijs.

Econocom wil scholen begeleiden om van digitalisering een succes te maken. In de praktijk merken we dat er vaak heel wat vragen en bedenkingen zijn omtrent het technische aspect, dat onlosmakelijk verbonden is met dit proces. Het is een belangrijk onderdeel van de 7 sprongen naar een digitale school. We willen we er zeker van zijn dat scholen vertrekken met de juiste technische omkadering, zodat leerkrachten niet geconfronteerd worden met problemen op dit vlak. Daarom delen we graag onze adviezen en jarenlange ervaring met jullie.

We stelden een TechSheet op waarin we de basis meegeven die het mogelijk maakt om de juiste keuzes te maken over een aantal zaken die eerder complex lijken, maar die cruciaal zijn in het digitaliseren van je school. Deze gegevens zijn overigens niet uniek voor Apple. Welk platform je ook kiest, het is belangrijk dat je je school technisch voorbereidt op de toekomst.

Download de TechSheet

contacteer een onderwijs expert